|||

Arkadia, Warszawa Wieleńska, Galeria Bemowo w Akcji „Nie Daj Się Złowić”

Przed Wielkanocą centra handlowe zarządzane przez CEFIC: Arkadia, Warszawa Wileńska i Galeria Handlowa Bemowo włączają się w akcję profilaktyczno-edukacyjną „Nie daj się złowić”.

W ramach programu edukacyjnego prowadzonego od 23 marca wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego, Komendą Stołeczną Policji oraz TVP Warszawa, w centrach handlowych: Arkadia, Warszawa Wileńska i Galeria Handlowa Bemowo, a także w środkach komunikacji miejskiej zawiśnie łącznie około 3,5 tysiąca plakatów z poradami, jak bezpiecznie robić zakupy i podróżować.

Celem akcji jest udzielenie rad Klientom i pasażerom, jak nie stać się ofiarą kradzieży złodziei kieszonkowych. Podobna akcja została przeprowadzona przez ZTM i Policję przed ubiegłoroczną Wielkanocą oraz przed świętami Bożego Narodzenia. Ponadto w listopadzie i grudniu ubiegłego roku w Arkadii jako jedynym centrum handlowym w Polsce odbyła się akcja „Dałeś się złapać Policji – nie daj się złodziejowi”.

Program realizowany był poprzez naklejki i ulotki, dystrybuowane przez nieumundurowanych policjantów na terenie Centrum. Materiały graficzne pełniły funkcję informacyjno-edukacyjną, a ich zadaniem było zwracanie uwagi Klientom, aby nie pozostawiali bez opieki rzeczy osobistych.

W akcji „Nie daj się złowić” będą uczestniczyć policjanci z pionu prewencji i nieumundurowani wywiadowcy. Mają podróżować z pasażerami w pojazdach komunikacji miejskiej, pojawią się w metrze, na przystankach i pętlach, a także w centrach handlowych i innych miejscach, gdzie swoich ofiar szukać mogą złodzieje kieszonkowi.

Działania w ramach akcji przynoszą rezultaty. Liczba zdarzeń związanych z zagrożeniem porządku i bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej (w tym również kradzieży kieszonkowych), według danych Komendy Stołecznej Policji, systematycznie maleje. Dla przykładu, w pierwszym kwartale bieżącego roku, było o ok. 18% mniej zdarzeń w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W samej tylko komunikacji nocnej liczba zdarzeń w porównaniu do ubiegłego roku spadła o 40%.

Podobne wpisy