Promenada

Promenada – jedno z pierwszych cent­rów handlowo-rozrywkowych w Warsza­wie istniejące od 1996r. Proces rozwoju Promenady odbywał się fazowo.

Powierzchnia galerii zajmuje 110.000m2 (w tym 15.000 m2 powierzchni przeznaczone jest na rozrywkę – multipleks, kręgielnię oraz punkty usługowe).