Poczta Polska – Arkadia

Godziny otwarcia:

  • Poniedziałek – Sobota 8:00 – 20:00
  • Niedziela 10:00 – 16:00

Dane kontaktowe:

Lokalizacja:

Poziom: 0, Lokal:

Działalność Poczty Polskiej rozpoczęła się w roku 1558, kiedy to król Zygmunt August zniósł bezpłatność podwodów. Jednocześnie król polecił jednemu ze swych dworzan, Prosperowi Prowanie, zorganizowanie pierwszej regularnej międzynarodowej linii pocztowej Kraków - Wenecja. Już w czasach stanisławowskich rozpoczęto budowę stałych stacji pocztowych. Na każdej z nich wywieszony był herb pocztowy, a do przewozu korespondencji zatrudniano posłańców zwanych kursorami lub pocztylionami. Pocztylioni nosili specjalne odznaki już od XVI wieku, jednakże dopiero w 1764 roku zostali odpowiednio umundurowani. Wprowadzono przepisy, na mocy których nie wolno im było wyruszać w drogę bez znaku pocztowego i trąbki. W okresie Królestwa Polskiego wprowadzono taryfę pocztową, a pierwsze znaczki wydano w 1860 roku.

Momentem przełomowym, który pozwolił na rozkwit Poczty Polskiej, było utworzenie w 1928 roku państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (PPTiT), które wydzielono z ogólnej administracji państwowej. Pozwoliło to na usprawnienie gospodarki i podniesienie rentowności tej branży. Jednak wybuch II Wojny Światowej przerwał realizację programu modernizacji poczty, a cały dorobek dwudziestolecia międzywojennego w dziedzinie nowoczesnej komunikacji został zniszczony i rozproszony.

Kolejnym momentem przełomowym w historii Poczty Polskiej był rok 1991, kiedy to nastąpiło oddzielenie Poczty Polskiej od Telekomunikacji. Obecnie Poczta Polska zatrudnia około 100 tys. pracowników w ponad 8 tys. placówek rozmieszczonych równomiernie na terenie całego kraju, co oznacza, że jest drugim pracodawcą w Polsce.