Organic Farma Zdrowia – Sadyba Best Mall

Dane kontaktowe:

  • Tel.: +48 (22) 370 30 94
  • Fax:
  • E-mail:

Lokalizacja:

Poziom: 0, Lokal: 114

Zaczęło się od sieci sklepów z ekologiczną żywnością pod nazwą Organic Market, która powstała w październiku 2003 r. i została założona przez Przemysława Tomaszewskiego. Impulsem do ich otwarcia był sukces sieci sklepów Zielone Oko, założonych w połowie lat 90-tych przez Henryka Tomaszewskiego – ojca Przemysława. Na początku 2006 roku sieć Organic Market liczyła 5 sklepów.


Narodziny

Za dzień narodzin ORGANIC Farma Zdrowia przyjmuje się 23 marca 2006 r. Tego dnia Przemysław Tomaszewski i Sławomir Chłoń zawiązali spółkę z o.o. - Organic Farma Zdrowia. Spółka wchłonęła dotychczasowe sklepy oraz otworzyła własne, nowe delikatesy ekologiczne w Krakowie. Na początku 2007 r. Spółka miała już 7 placówek.

Również w marcu - a dokładnie 26. 2007 r. – zostały uruchomione delikatesy internetowe ekosfera.pl, które obecnie działają pod nazwą ekosfera24.pl. Są one obecnie najlepszym sklepem internetowym w Polsce oferującym ekologiczną żywość, kosmetyki i środki piorąco-czyszczące.


Spółka i inwestycje

W tym samym, 2007 r. powstała spółka akcyjna pod firmą: ORGANIC Farma Zdrowia SA z siedzibą w Warszawie. Do dziś spółka nabyła:

- kwiecień 2008: 28% udziałów w Green Way Sp. z o.o. , zajmującej się prowadzeniem, w formie franchisingu, sieci nowoczesnych barów i restauracji wegetariańskich pod markami: Green Way, Food For Life i Vegemania.)

- luty i sierpień 2008: w sumie 30% udziałów w Bio Planet Sp. z o.o., która jest liderem w zakresie dystrybucji, importu oraz konfekcjonowania żywnościowych produktów rolnictwa ekologicznego na polskim rynku.

- wrzesień 2010: 100% udziałów w Eko-Wital Sp. z o.o., wiodącego dystrybutora produktów organicznych, specjalizującego się w dystrybucji ekologicznych, naturalnych i prozdrowotnych napojów i produktów spożywczych dla dużych sieci handlowych oraz sklepów z ekologiczną i naturalną żywnością. Jednocześnie Spółka dokonała dwukrotnego podwyższenia kapitału zakładowego Eko-Wital Sp. z o.o. o łączną kwotę 950 tys. zł, w związku z planowanym rozwojem jej działalności operacyjnej. Inwestycja w Eko-Wital jest elementem strategii rozwoju ORGANIC Farma Zdrowia S.A., która zamierza konsolidować podmioty na rynku ekologicznych i prozdrowotnych produktów spożywczych, a także rozwijać działalność dystrybucyjną równolegle do działalności detalicznej.

W dniu 5 maja 2010 r. główni akcjonariusze spółki: Sławomir Chłoń i Przemysław Tomaszewski podpisali umowę inwestycyjną z funduszem Coöperatief Avallon MBO U.A. zarejestrowanym w Amsterdamie. W wyniku umowy fundusz Coöperatief Avallon MBO U.A. nabył 1.709.932 akcji zwykłych na okaziciela serii F i G stając się tym samym znaczącym akcjonariuszem Spółki. Strony umowy inwestycyjnej zobowiązały się do współdziałania w zakresie zarządzania Spółką.