Fundacja Integracja w Arkadii

W najbliższą sobotę, 24 kwietnia, w godzinach od 10:00 do 16:00, w Centrum Handlowym Arkadia w recepcji przy głównym wejściu działać będzie punkt informacyjny Fundacji Integracja, w którym specjaliści będą udzielali porad dotyczących m.in. aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

W punkcie informacyjnym Integracji zainteresowani Klienci będą mogli uzyskać informacje dotyczące wszystkiego, co może ułatwić osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom życie zawodowe i społeczne. Będą tam również dostępne bezpłatne materiały informacyjne.

Od pięciu lat Arkadia jest partnerem Integracji. Do wspólnie realizowanych akcji, które na stałe wpisały się w działalność centrum, należy m.in. ogólnopolska Kampania Parkingowa „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”. W najbliższą sobotę Arkadia wesprze Integrację w dotarciu do osób z niepełnosprawnością, ich rodzin, a także pracodawców.

– Rok 2010 jest Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jest to wyjątkowa okazja do poszerzenia w naszym społeczeństwie świadomości wartości osób z niepełnosprawnością jako pracowników. Chcielibyśmy wspólnie z Arkadią, naszym stałym partnerem, doinformować wszystkich zainteresowanych o możliwościach powrotu takich osób do aktywnego życia społecznego i zawodowego. Ważne jest uświadomienie pracodawców, jak bardzo mogą skorzystać zatrudniając osobę z niepełnosprawnością – mówi Justyna Stańczuk-Sturgólewska, prezes Fundacji Integracja.

W Polsce żyje ponad 6 mln osób z niepełnosprawnością, czyli prawie co ósmy Polak mieści się w tej grupie. Tylko 16 proc. spośród tych osób nie ma problemów związanych z aktywizacją zawodową, a aż 68 proc. w wieku produkcyjnym trwale pozostaje bez pracy. Wśród pracujących tylko 44 proc. jest zatrudnionych na pełen etat.

Najważniejsze problemy wskazywane przez osoby z niepełnosprawnością w Polsce to: bariery architektoniczne (53 proc.), brak miejsc pracy (44 proc.), problemy finansowe (41 proc.), problemy transportowe (20 proc.). W Warszawie żyje ponad 180 tys. osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Comments are closed.